Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz (dane na podst. literatury)
ID: 492777
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie:
państwo: PL
kraina KFP: Pieniny
lokalizacja: Czertezik
kwadrat UTM: DV57
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 4 VI 1929
zb./obs. przez: Sz. Tenenbaum
powiązane publikacje: Kuśka A. 1995
w kolekcji: MiIZ PAN