Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 497795
wpis rekordu: A. Lasoń
oryg. oznaczenie: Acanthoscelides obtectus Say, 1831
państwo: PL
kraina KFP: Podlasie
lokalizacja: Białystok
kwadrat UTM: FD48
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 28 XI 1994
zb./obs. przez: A. Lasoń
oznaczony przez: A. Lasoń
w kolekcji: Lasoń A.