Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 505111
wpis rekordu: A. Lasoń
oryg. oznaczenie: Bruchidius marginalis Fabricius, 1776
państwo: PL
kraina KFP: Pojezierze Mazurskie
lokalizacja: ad Urwitałt
nadrzędny obszar chroniony: Mazurski P.K.
obszar chroniony: rez. Jezioro Łuknajno [rezerwat]
województwo: warmińsko-mazurskie
gmina: Mikołajki
kwadrat UTM: EE46
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
biotop: łąka
data: 3 VII 2011
zb./obs. przez: A. Lasoń
oznaczony przez: A. Lasoń
w kolekcji: Lasoń A.