Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 511808
wpis rekordu: A. Melke
oryg. oznaczenie: Atheta canescens Sharp, 1869
państwo: PL
kraina KFP: Roztocze
nadrzędny obszar chroniony: Roztoczański P.N.
obszar chroniony: rez. Bukowa Góra [rezerwat]
kwadrat UTM: FB30
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data:
powiązane publikacje: Borowiec L. 1990