Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 514156
wpis rekordu: A. Melke
oryg. oznaczenie: Aleochara ruficornis Gravenhorst, 1802
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Polska
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data:
powiązane publikacje: Löbl I. et Smetana A. 2004