Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 52633
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Amara (Zezea) chaudoiri incognita Fassati, 1946
państwo: PL
kraina KFP: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska
lokalizacja nadrzędna: Kraków
kwadrat UTM: DA24
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: