Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 527565
wpis rekordu: T. Mokrzycki
oryg. oznaczenie: Acrotona parens Mulsant et Rey, 1851
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Łagów
lokalizacja: Trzemosna
kwadrat UTM: DB82
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
mikrosiedlisko: w pniaku jodłowym
data: 1 IV - 3 V 2006
zb./obs. przez: T. Mokrzycki
oznaczony przez: A. Melke
w kolekcji: SGGW KOLiE