Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 52809
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Amara (Amara) anthobia A. Villa et G.B. Villa, 1833
państwo: PL
kraina KFP: Nizina Wielkopolsko-Kujawska
lokalizacja: ad Toruń
kwadrat UTM: CD37
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: