Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 53472
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Amara (Amara) schimperi Wencker, 1866
państwo: PL
kraina KFP: Beskid Zachodni
lokalizacja: Sieniawa ad Nowy Targ
kwadrat UTM: DV28
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data:
powiązane publikacje: Burakowski B. et al. 1974
w kolekcji: Makólski J.*