Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 53496
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Amara (Amara) schimperi Wencker, 1866
państwo: PL
region geograficzny: «Galicja»
lokalizacja nadrzędna: Karpaty
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: