Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 540113
wpis rekordu: M. Przewoźny
oryg. oznaczenie: Simplocaria metallica Sturm, 1807
państwo: PL
kraina KFP: Tatry
kwadrat UTM: DV25
precyzja lokalizacji:
— powyżej poziomu kwadratu UTM
data:
powiązane publikacje: Przewoźny 2004e