Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 540852
wpis rekordu: M. Przewoźny
oryg. oznaczenie: Agabus uliginosus Linnaeus, 1761
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Polska
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data:
powiązane publikacje: Hájek J. 2009