Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 545213
wpis rekordu: P. Senn
oryg. oznaczenie: Jodis putata
państwo: PL
lokalizacja: Gołubie
kwadrat UTM: CF01
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 26 V 2007
zb./obs. przez: P. Senn