Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 545483
wpis rekordu: P. Senn
oryg. oznaczenie: Chloroclystis v-ata
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Częstochowa
lokalizacja: Jasna Góra
kwadrat UTM: CB63
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 5 VII 2009
zb./obs. przez: P. Senn