Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 545609
wpis rekordu: P. Senn
oryg. oznaczenie: Nothocasis sertata
państwo: PL
lokalizacja: Nowa Słupia
kwadrat UTM: EB03
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 18 IX 2010
zb./obs. przez: P. Senn