Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 545642
wpis rekordu: P. Senn
oryg. oznaczenie: Rheumaptera hastata
państwo: PL
lokalizacja: Małe Swornegacie
kwadrat UTM: XV66
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 25 V 2008
zb./obs. przez: P. Senn