Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 548990
wpis rekordu: K. Sućko
oryg. oznaczenie: Lathrobium rufipenne Gyllenhal, 1813
państwo: PL
kraina KFP: Puszcza Białowieska
lokalizacja nadrzędna: nadl. Białowieża
kwadrat UTM: FD84
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 1 V 2000 - 10 X 2004
powiązane publikacje: Byk A. et al. 2006