Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 550269
wpis rekordu: K. Sućko
oryg. oznaczenie: Haliplus wehnckei Gerhardt, 1877
państwo: PL
lokalizacja: Nowe Lewkowo
kwadrat UTM: FD86
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 23 VIII 1997
powiązane publikacje: Majewski T. [1] 2003