Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 554700
wpis rekordu: K. Sućko
oryg. oznaczenie: Scaphisoma obenbergeri Löbl, 1963
państwo: PL
kraina KFP: Puszcza Białowieska
nadrzędny obszar chroniony: Białowieski P.N.
kwadrat UTM: FD94
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 1 V - 10 X 2000
powiązane publikacje: Byk A. 2001b