Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 557608
wpis rekordu: K. Sućko
oryg. oznaczenie: Atheta sordidula Erichson, 1837
państwo: PL
lokalizacja: Białowieża
kwadrat UTM: FD94
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 1 V 2000 - 10 X 2004
powiązane publikacje: Byk A. et al. 2006