Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 560868
wpis rekordu: H. Szołtys
oryg. oznaczenie: Anemadus strigosus
państwo: PL
obszar chroniony: rez. Łężczok [rezerwat]
kwadrat UTM: CA05
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 14 VIII 2001
zb./obs. przez: H. Szołtys
w kolekcji: Szołtys H.