Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 560870
wpis rekordu: H. Szołtys
oryg. oznaczenie: Anemadus strigosus
państwo: PL
lokalizacja: Stare Tarnowice
kwadrat UTM: CA48
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 24 VIII 2001
zb./obs. przez: H. Szołtys
w kolekcji: Szołtys H.