Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz (dane na podst. literatury)
ID: 567998
wpis rekordu: P. Szymroszczyk
oryg. oznaczenie: Aleochara sanguinea
państwo: PL
lokalizacja: Warszawa
lokalizacja podrzędna: Saska Kępa
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 11 X 1889
zb./obs. przez: W. Mączyński