Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz (dane na podst. literatury)
ID: 570678
wpis rekordu: P. Szymroszczyk
oryg. oznaczenie: Amara schimperi
państwo: UA
lokalizacja nadrzędna: Czarnohora
lokalizacja: Gadżyna
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 13 VI
zb./obs. przez: W. Mączyński