Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz (dane na podst. literatury)
ID: 619023
wpis rekordu: J. Gorczyca
oryg. oznaczenie: Rhyparochromus phoeniceus
państwo: PL
lokalizacja: Skały Ciche
nadrzędny obszar chroniony: Ojcowski P.N.
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
biotop: Festucetum pallentis
data: 11 VI 2006
powiązane publikacje: Chłond D. et Gorczyca J. 2009
w kolekcji: Muz. Ojcowskiego P.N.