Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 620501
wpis rekordu: M.W. Kozłowski
oryg. oznaczenie: Acanthoscelides obtectus
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Warszawa
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
mikrosiedlisko: domowe zapasy fasoli
data: 18 I 2011
zb./obs. przez: M.W. Kozłowski