Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 622856
wpis rekordu: O. Aleksandrowicz
oryg. oznaczenie: Antherophagus canescens Grouvelle,1916
państwo: PL
lokalizacja: ad Olsztyn
lokalizacja podrzędna: Las Miejski Redykajny
kwadrat UTM: DE65
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
biotop: las miejski
data: 4 VII 2000
zb./obs. przez: O. Aleksandrowicz
w kolekcji: Aleksandrowicz O.