Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 625336
wpis rekordu: O. Aleksandrowicz
oryg. oznaczenie: Aphidecta obliterata Linnaeus,1758
państwo: PL
lokalizacja: ad Gdańsk
lokalizacja podrzędna: Plaża Brzeźno
kwadrat UTM: CF42
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
biotop: plaża
mikrosiedlisko: w napływkach
data: 1 IX 2002
zb./obs. przez: S. Czachorowski
w kolekcji: Aleksandrowicz O.