Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 631492
wpis rekordu: O. Aleksandrowicz
oryg. oznaczenie: Amara pseudocommunis Burak#
państwo: PL
nadrzędny obszar chroniony: Wigierski P.N.
precyzja lokalizacji:
— powyżej poziomu kwadratu UTM
biotop: bór mieszany
data:
powiązane publikacje: Krzysztofiak L. 2001c