Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 637024
wpis rekordu: O. Aleksandrowicz
oryg. oznaczenie: Callistus lunatus (Fabricius, 1775)
państwo: PL
kraina KFP: Górny Śląsk
województwo: d. bielskie
precyzja lokalizacji:
— powyżej poziomu kwadratu UTM
data:
powiązane publikacje: Kubisz D. et al. 1998b