Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 638384
wpis rekordu: O. Aleksandrowicz
oryg. oznaczenie: Amara littorea Thomson,1857
państwo: PL
kraina KFP: Pojezierze Mazurskie
lokalizacja: ad Olsztyn
lokalizacja podrzędna: Olsztyn, miasto
kwadrat UTM: DE65
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
biotop: zadrzewienie śródmiejskie, 10-12 lat (Betula verrucosa, Salix cinerea, Populus tremula, Acer platanoides, Pinus silvestris)
data: V-X 2004
powiązane publikacje: Nietupski M. et al. 2006