Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 658239
wpis rekordu: O. Aleksandrowicz
oryg. oznaczenie: Amara tricuspidata Dejean,1831
państwo: PL
lokalizacja: Wiklino ad Słupsk
kwadrat UTM: XA34
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
biotop: pole uprawne, pszenica jara
data: 8 I 2007
zb./obs. przez: B. Pakuła