Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 663190
wpis rekordu: O. Aleksandrowicz
oryg. oznaczenie: Amara tibialis (Paykull,1798)
państwo: PL
lokalizacja: ad Zapceń
kwadrat UTM: XV68
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
biotop: ugór
data: 14 VI 2008
zb./obs. przez: D. Stoltmann