Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 665338
wpis rekordu: O. Aleksandrowicz
oryg. oznaczenie: Amara littorea Thomson,1857
państwo: PL
lokalizacja: Wodnica ad Ustka
kwadrat UTM: XA24
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
biotop: ugór
data: 5 VII 2010
zb./obs. przez: S. Michaluk