Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 669276
wpis rekordu: L. Buchholz
oryg. oznaczenie: Aplotarsus angustulus
państwo: PL
kraina KFP: Sudety Zachodnie
precyzja lokalizacji:
— powyżej poziomu kwadratu UTM
data:
powiązane publikacje: Janoszek M. et Tarnawski D. 2001