Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 670758
wpis rekordu: L. Buchholz
oryg. oznaczenie: Ampedus rufipennis
państwo: PL
kraina KFP: Beskid Zachodni
precyzja lokalizacji:
— powyżej poziomu kwadratu UTM
data:
powiązane publikacje: Letzner K. 1889a