Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 671500
wpis rekordu: L. Buchholz
oryg. oznaczenie: Aplotarsus incanus
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: "Polska"
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data:
powiązane publikacje: Łomnicki M.A. 1913