Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 672093
wpis rekordu: L. Buchholz
oryg. oznaczenie: Brachygonus megerlei
państwo: PL
kraina KFP: Nizina Mazowiecka
precyzja lokalizacji:
— powyżej poziomu kwadratu UTM
data:
powiązane publikacje: Orzechowski M. 2007