Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 672726
wpis rekordu: L. Buchholz
oryg. oznaczenie: Aplotarsus incanus
państwo: PL
kraina KFP: Sudety Zachodnie
precyzja lokalizacji:
— powyżej poziomu kwadratu UTM
data:
powiązane publikacje: Redtenbacher L. 1858