Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 674130
wpis rekordu: L. Buchholz
oryg. oznaczenie: Aplotarsus incanus
państwo: PL
kraina KFP: Tatry
precyzja lokalizacji:
— powyżej poziomu kwadratu UTM
data: