Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz (dane na podst. literatury)
ID: 680799
wpis rekordu: P. Ceryngier
oryg. oznaczenie: Aphidecta obliterata
państwo: PL
kraina KFP: Pojezierze Pomorskie
lokalizacja nadrzędna: Szczecin
lokalizacja: Niebuszewo
lokalizacja podrzędna: park miejski
kwadrat UTM: VV71
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 20 VI 2005
zb./obs. przez: Sz. Konwerski
powiązane publikacje: Ruta R. et al. 2009
w kolekcji: Konwerski Sz.