Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 681442
wpis rekordu: A. Byk
oryg. oznaczenie: Aphidecta obliterata Linnaeus
państwo: PL
kraina KFP: Góry Świętokrzyskie
lokalizacja: Św. Krzyż
lokalizacja podrzędna: oddz. 209b/B2d, f
nadrzędny obszar chroniony: Świętokrzyski P.N.
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: X 2006
zb./obs. przez: A. Byk
powiązane publikacje: Byk A. 2007