Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 682098
wpis rekordu: A. Byk
oryg. oznaczenie: Malthinus biguttatus Linnaeus
państwo: PL
kraina KFP: Góry Świętokrzyskie
lokalizacja: Dębno
lokalizacja podrzędna: oddz. 123c/124c
nadrzędny obszar chroniony: Świętokrzyski P.N.
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: VII 2006
zb./obs. przez: A. Byk
powiązane publikacje: Byk A. 2007