Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 683499
wpis rekordu: A. Byk
oryg. oznaczenie: Xyleborus dispar Fabricius
państwo: PL
kraina KFP: Góry Świętokrzyskie
lokalizacja nadrzędna: nadl. Łagów
lokalizacja: leśn. Cisów
lokalizacja podrzędna: oddz. 99d
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: V 2006
zb./obs. przez: A. Byk
powiązane publikacje: Byk A. 2007