Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 686112
wpis rekordu: A. Byk
oryg. oznaczenie: Aphidecta obliterata Linnaeus
państwo: PL
kraina KFP: Puszcza Białowieska
lokalizacja: Białowieża ad nadl. Białowieża
lokalizacja podrzędna: oddz. 429C
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 21 VII - 30 VIII 2004
zb./obs. przez: A. Rutkiewicz
powiązane publikacje: Byk A. et al. 2006