Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 686135
wpis rekordu: P. Ceryngier
oryg. oznaczenie: Aphidecta obliterata Linnaeus
państwo: PL
lokalizacja: ad Łódź
obszar chroniony: rez. Molenda [rezerwat]
kwadrat UTM: CC91
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 1978-1985
zb./obs. przez: A.S. Jadwiszczak
powiązane publikacje: Jadwiszczak A.S. 1989