Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 686161
wpis rekordu: P. Ceryngier
oryg. oznaczenie: Aphidecta obliterata Linnaeus
państwo: PL
lokalizacja: Zgierz ad Łódź
lokalizacja podrzędna: Malinka
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 1978-1985
zb./obs. przez: A.S. Jadwiszczak
powiązane publikacje: Jadwiszczak A.S. 1989