Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 690708
wpis rekordu: P. Ceryngier
oryg. oznaczenie: Aphidecta obliterata Linnaeus
państwo: PL
kraina KFP: Puszcza Białowieska
lokalizacja podrzędna: oddz. 229Bf
nadrzędny obszar chroniony: Białowieski P.N.
obszar chroniony: O.O. Hwoźna [obręb ochronny]
kwadrat UTM: FD95
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
biotop: bór sosnowy
data: 1997-2005
zb./obs. przez: K. Sućko, J.M. Gutowski, L. Buchholz
powiązane publikacje: Gutowski J.M. et al. 2006b