Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz (dane na podst. literatury)
ID: 691452
wpis rekordu: P. Ceryngier
oryg. oznaczenie: Aphidecta obliterata
państwo: PL
kraina KFP: Nizina Wielkopolsko-Kujawska
lokalizacja: Tarnowa ad Turek
kwadrat UTM: CC37
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 20 IX 1986
zb./obs. przez: T. [2] Majewski
powiązane publikacje: Ruta R. et al. 2009
w kolekcji: Konwerski Sz.