Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz (dane na podst. literatury)
ID: 691453
wpis rekordu: P. Ceryngier
oryg. oznaczenie: Aphidecta obliterata
państwo: PL
kraina KFP: Nizina Wielkopolsko-Kujawska
lokalizacja: Mokrz
kwadrat UTM: WU84
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
mikrosiedlisko: pod korą świerka
data: 24 XII 1995
zb./obs. przez: T. Barłożek
powiązane publikacje: Ruta R. et al. 2009
w kolekcji: Barłożek T.